ruenkz

eAIP құжатына өзгерістер енгізу күндері

2021 жылға арналған аэронавигациялық ақпарат жинағына (AIP) түзетулердің күшіне ену күндерінің тізбесі

 

Материал (өтінім) ААБ жөніндегі департаментке келіп түсетін күн (84 күн)

Жарияланған күні (түзетуді кәсіпорынның интернет-ресурсына орналастыру (42 күн)

Күшіне ену күні

2020 ЖЫЛҒЫ 05 ҚАРАША

2020 ЖЫЛҒЫ 17 ЖЕЛТОҚСАН

2021 ЖЫЛҒЫ 28 ҚАҢТАР

2020 ЖЫЛҒЫ 03 ЖЕЛТОҚСАН

2021 ЖЫЛҒЫ 14 ҚАҢТАР

2021 ЖЫЛҒЫ 25 АҚПАН

2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН

2021 ЖЫЛҒЫ 11 АҚПАН

2021 ЖЫЛҒЫ 25 НАУРЫЗ

2021 ЖЫЛҒЫ 28 ҚАҢТАР

2021 ЖЫЛҒЫ 11 НАУРЫЗ

2021 ЖЫЛҒЫ 22 СӘУІР

2021 ЖЫЛҒЫ 25 АҚПАН

2021 ЖЫЛҒЫ 08 СӘУІР

2021 ЖЫЛҒЫ 20 МАМЫР

2021 ЖЫЛҒЫ 25 НАУРЫЗ

2021 ЖЫЛҒЫ 06 МАМЫР

2021 ЖЫЛҒЫ 17 МАУСЫМ

2021 ЖЫЛҒЫ 22 СӘУІР

2021 ЖЫЛҒЫ 03 МАУСЫМ

2021 ЖЫЛҒЫ 15 ШІЛДЕ

2021 ЖЫЛҒЫ 20 МАМЫР

2021 ЖЫЛҒЫ 01 ШІЛДЕ

2021 ЖЫЛҒЫ 12 ТАМЫЗ

2021 ЖЫЛҒЫ 17 МАУСЫМ

2021 ЖЫЛҒЫ 29 ШІЛДЕ

2021 ЖЫЛҒЫ 09 ҚЫРКҮЙЕК

2021 ЖЫЛҒЫ 15 ШІЛДЕ

2021 ЖЫЛҒЫ 26 ТАМЫЗ

2021 ЖЫЛҒЫ 07 ҚАЗАН

2021 ЖЫЛҒЫ 12 ТАМЫЗ

2021 ЖЫЛҒЫ 23 ҚЫРКҮЙЕК

2021 ЖЫЛҒЫ 04 ҚАРАША

2021 ЖЫЛҒЫ 09 ҚЫРКҮЙЕК

2021 ЖЫЛҒЫ 21 ҚАЗАН

2021 ЖЫЛҒЫ 02 ЖЕЛТОҚСАН

2021 ЖЫЛҒЫ 07 ҚАЗАН

2021 ЖЫЛҒЫ 18 ҚАРАША

2021 ЖЫЛҒЫ 30 ЖЕЛТОҚСАН

2021 ЖЫЛҒЫ 04 ҚАРАША

2021 ЖЫЛҒЫ 24 ЖЕЛТОҚСАН

2022 ЖЫЛҒЫ 27 ҚАҢТАР

2021 ЖЫЛҒЫ 02 ЖЕЛТОҚСАН

2022 ЖЫЛҒЫ 21 ҚАҢТАР

2022 ЖЫЛҒЫ 24 АҚПАН

Ескертпе:

            ИКАО маршруттық карталарын және (немесе) әуеайлақ карталары мен схемаларын қайта басып шығаруды талап ететін ақпарат САИ - ға өңдеу үшін AIRAC-тың 4 циклынан (күнтізбелік 112 күн) кешіктірілмей, басқа жағдайларда - AIRAC-тың 3 циклынан (күнтізбелік 84 күн) кешіктірілмей берілуге тиіс.

           Күндері ақпаратты өңдеу, электрондық тасымалдағыштарға жазу және оларды пайдаланушыларға пошта арқылы жіберу үшін, сондай-ақ аэронавигациялық ұйымның интернет-ресурсында орналастыру үшін қажетті уақытты ескере отырып белгіленген, жеткілікті түрде алдын ала хабарлауды қамтамасыз ету үшін олар нақты жағдайларды ескере отырып түзетілуі мүмкін.

            Түзетуді жариялау үшін материал болмаған жағдайда, AIRAC циклі бойынша күшіне ену күніне дейін 42 күннен кешіктірмей NIL AIRAC хабарламасы (НОТАМ) шығарылады.