ruenkz

Әкімшілік-басқару персоналы

Сарапшылар да іске кірісуде!

Басқару функцияларын жүзеге асырады немесе басқаруды техникалық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындайды. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау, кәсіпорын қызметкерлерінің біліктілігін жүйелі түрде арттыру бойынша жұмысты жетілдіреді. Әкімшілік-басқару персоналының міндеттеріне еңбек және өндірістік тәртіпті нығайту, еңбекті және қоршаған табиғи ортаны қорғау заңдары мен ережелерін дәл сақтау, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, кәсіпорын қызметкерлеріне жалақыны уақытылы беру, кәсіпорын қызметкерлерінің тұрмыстық жағдайларын жақсарту кіреді.

  • Әкімшілік-кадрлық жұмыс
  • Қаржы
  • Заңгерлік жұмыс
  • Құрылыс
  • Әкімшілік-шаруашылық жұмысы